ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

QUICK CHEMISTRY สรุปเคมี ม.ปลาย
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ ดวงดาว
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปเนื้อหาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ออกสอบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, PAT, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0